VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras
Pašvitinio g. 21, LT- 84152 Joniškis
Įstaigos kodas – 157653395

Darbo užmokestis

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-09-11

VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras

Darbuotojų darbo užmokesčio lentelė

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas 1 etato vidutinis darbo užmokestis per  2017 m. II ketv. , Eur.

Gydytojas

1215,-

Slaugytoja

469,-

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu

863,-

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu

721,-

Kitas personalas

440,-

Iš viso įstaigoje

627,-