Pirmasis padavė prekių ženklų sistemą, ES prekių ženklai

Be to, panašumo bendrumą sustiprina tai, jog prekių ženklai yra išpildyti geltonos spalvos fone, kuris ieškovo paslaugoms žymėti naudojamas jau ilgą laiką ir vartotojui tapo įprastiniu ieškovo atpažinimo simboliu. Galite kreiptis patarimo į advokatą, išmanantį prekių ženklų klausimus.

Be to, siekiant daugiau lankstumo ir kartu užtikrinant didesnį teisinį tikrumą dėl prekių ženklų vaizdavimo būdų, iš Europos Sąjungos prekių ženklo apibrėžties išbraukiamas grafinio vaizdavimo reikalavimas.

Tai reiškia, kad bus leidžiama žymenį Europos Sąjungos prekių ženklų registre vaizduoti bet kokiu tinkamu pavidalu, nebūtinai grafinėmis priemonėmis, jeigu toks žymuo vaizduojamas taip, kad jis būtų aiškus, tikslus, užbaigtas, lengvai prieinamas, pastovus ir objektyvus, pavyzdžiui, garso failu. Užtikrinama, kad Europos Sąjungos geografinių nuorodų teisė būtų išsamiai taikoma procedūrose, susijusiose su Europos prekių ženklų registravimu; santykiniai ir absoliutūs atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai taip pat būtų visiškai suderinti su Europos Sąjungos geografinių nuorodų teise ir Reglamentu supaprastinti.

Ginčo prekių ženklų bendrą suvokimo įspūdį sustiprina tai, jog abiejų ženklų fonas užpildytas geltona spalva.

Taip pat nustatyta sistema, padėsianti efektyviau kovoti su prekių klastojimu kaip sparčiai augančia veiklos rūšimi. Prekių ženklo savininkai turės teisę uždrausti tretiesiems asmenims iš trečiųjų šalių įvežti į Europos Sąjungos muitų teritoriją prekes, neleistinai pažymėtas prekių ženklu, kuris yra tapatus tokių prekių įregistruotam ženklui, nepaisant to, ar jos bus išleistos į apyvartą.

Pardavimo internetu atveju, prekių ženklų savininkas taip pat turės teisę uždrausti jo teises pažeidžiančias prekes importuoti į Europos Sąjungą, jei siuntėjas veikia komerciniu tikslu.

Taigi, apibendrinant pagrindinius Europos prekių ženklų reformos pakeitimus, galima teigti, kad įsigaliojus šiai reformai, Europos prekių ženklų registracija taps paprastesnė, o nustatoma apsauga suteiks prekių ženklų savininkams didesnį potencialą kurti ir ginti savo prekių ženklus, naudojantis plačiomis galimybėmis, kurias teikia intelektinė nuosavybė.

Nurodė, jog tyrimas buvo nepilnai objektyvus ir neatspindėjo realios nuomonės dėl lyginamų ženklų neoriginalumo respondentams buvo pateikiami nespalvoti prekių ženklai. Teismas įvertinęs, ginčo prekių ženklų skirtumus, nurodė, jog nėra pagrindo pripažinti atsakovo prekių ženklo registraciją negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, bei konstatavo, jog VPB Apeliacinis skyrius m. Teismas, atsižvelgęs į atsakovo pateiktus įrodymus, patvirtinančius bylinėjimosi išlaidų dydį, atmetęs ieškinį, priteisė iš ieškovo atsakovui turėtas bylinėjimosi išlaidas ir valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidas CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys.

pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Nurodo, jog teismas, neišsamiai išnagrinėjo ginčo ženklo atitikimą PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nustatytiems reikalavimams, neįvertino PŽĮ 7 straipsnio 2 dalies konstatavimui taikytinus kriterijus pagal ieškovo pateiktus įrodymus, todėl padarė neteisingas ir nepagrįstas išvadas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: Teismas nevertino atsakovo prekių ženklo atitikimo PŽĮ 6 straipsnio 1 dalies 4 punktui, t.

Atsižvelgiant į tai, prekių ženklas neturi skiriamojo požymio, atlieka aprašomąją funkciją, todėl negali būti registruojamas; Teismas, vertindamas atsakovo prekių ženklo sugebėjimą identifikuoti prekių kilmės šaltinį, padarė nepagrįstą išvadą, jog pateikti visuomenės apklausų tyrimai nepatvirtina vartotojo suklaidinimo galimybės.

Apklausos duomenimis didžioji dalis respondentų 74 proc.

Pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Dviejų 36 klasės paslaugoms įprastų žodžių junginys nesukuria skiriamojo prekių ženklo požymio. Pažymėjo, jog teismui pateikta visuomenės apklausa, kuriuos metu buvo vertinami ginčo prekių ženklai, patvirtino, jog didžioji dalis respondentų 76 proc. Teismas pripažino, jog jie iš esmės skiriasi tiek fonetiniu, tiek vaizdiniu, tiek semantiniu požiūriu.

Panašumas Lygindami savo prekių ženklą su anksčiau įregistruotais prekių ženklais, turėtumėte įsivaizduoti, kad esate tipinis vartotojas. Privalote užduoti sau tokį klausimą: ar vartotojas būtų linkęs manyti, kad mano prekių ženklas jau kažkam priklauso?

Išvada padaryta apsiribojus tik formaliu vertinimu, t. Ginčo prekių ženkluose dominuoja ženklų žodiniai elementai.

pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Pirmos instancijos teismas nurodė, jog atsakovo prekės ženklas jokių išskirtinių grafinių elementų neturi, esminę reikšmę, ieškovo prekių ženkle suteikė grafiniam išpildymui, atsakovo — žodiniam elementui.

Prekių ženklais registruoti tapačioms 36 klasės prekėms ir paslaugoms. Nurodytos aplinkybės yra pakankamos pripažinti atsakovo prekės ženklo klaidinantį panašumą. Be to, panašumo bendrumą sustiprina tai, jog prekių ženklai yra išpildyti geltonos spalvos fone, kuris ieškovo paslaugoms žymėti naudojamas jau ilgą laiką ir vartotojui tapo įprastiniu ieškovo atpažinimo simboliu.

pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Pažymėjo, jog yra pateikęs registruoti geltoną spalvą paraiškos Nr. Geltona spalva bei geltonos ir juodos spalvos derinys sudaro žymią sudedamąją atsakovo prekių ženklo dalį ir suteikia ieškovui išimtines teises į šią spalvą. Decenter telegram ženklų grafiniai elementai dekoratyvaus pobūdžio, todėl esminės reikšmės sprendžiant ženklų panašumą neturi. Teismui buvo pateikti objektyvūs įrodymai dėl vartotojų klaidinimo tikimybės, t.

Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, tuo tarpu ieškovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo padarytų išvadų ir nėra pagrindas jį naikinti. PŽĮ nenumato draudimo prekių ženkluose naudoti bendrinių žodžių, kadangi išimtinės teisės įregistravus ženklą yra įgyjamos į žodžių junginį bei grafiną spalvinę konkretų ženklą sudarančią kompoziciją konkrečioje paraiškoje nurodytų prekių ir ar paslaugų atžvilgiu.

V. Mizaras. Naujoji Prekių ženklų įstatymo redakcija: esminiai pokyčiai, kuriuos verta žinoti

Nors prekių ženkle naudojami bendriniai žodžiai, tačiau tai nereiškia, jog toks prekių ženklas neturi skiriamojo požymio. Teismas teisingai įvertino atsakovo prekių ženklo atitikimą absoliutiems prekių ženklo reikalavimams.

Tai, kad teismo vertinimas neatitinka ieškovo pozicijos, nėra pagrindas pripažinti, jog ginčo prekės ženklo vertinimas absoliutiems reikalavimas buvo neteisingas.

  1. Apie tai, kad jau milijono ribą peržengė tarptautinių prekių ženklų kiekis, informuoja Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, gavęs pranešimą iš Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos WIPO.
  2. Akcijų pasirinkimo sandorių mokestis singapūras

Ieškovui išduotoje licencijoje leidžiamos teikti paslaugos nėra įvardijamos kaip banko paslaugos, todėl nurodyti teiginiai dėl pašto įstaigos, teikiančios banko paslaugas, yra nepagrįsti. Pakeitimo reikalingumas gali būti diskusijų objektu. Viena vertus, prekių ženklas yra iš esmės komercinis turtas, todėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimais mažai tikėtina, kad būtų padaroma neturtinė žala, tokia, kuri pasireikštų emociniais savininko, kurie dažniausiai yra juridiniai asmenys, išgyvenimais, fiziniu skausmu, nutrūkusiais verslo santykiais ar pan.

pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Kita vertus, jeigu prekių ženklo savininko teisių pažeidimu yra juodinamas ženklas, kenkiama jo reputacijai, gali būti taip, kad būtų pakenkiama ir paties savininko reputacijai. Tačiau reputacijos gynimas yra galima pagal CK 2.

pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Procedūriniai ženklo registravimo pakeitimai. Esminiai prekių ženklų registravimo pakeitimai sąlygoti ne tik Direktyvos įgyvendinimo, bet ir registravimo procedūrų suvienodinimo su ES prekių ženklo registravimo procedūromis.

  • Pasiektas susitarimas dėl Europos Sąjungos prekių ženklų reformos - Verslo žinios V.
  • Harmoninių prekybos rodiklių parsisiųsti nemokamai Prekybos valiutos pasirinkimo galimybės pradedantiesiems Beje, atlikdami paiešką neapsiribokite identiškais prekių ženklais.

Ir jau vien dėl to, pakeitimai vertintini teigiamai. Taigi, kokia pakeitimų esmė. Pirma, svarbiausias dalykas yra toks, kad Lietuva, įsigaliojus Įstatymui, tretieji asmenys protestus dėl registruojamo ženklo galės reikšti po paraiškos paskelbimo dar iki ženklo registracijos atlikimo. Valstybiniam patentų biurui atlikus ženklo ekspertizę ir nustačius, kad ženklas atitinka absoliučius reikalavimus, ženklo paraiška bus skelbiama ir sprendimas dėl ženklo registravimo bus priimamas, pasibaigus užprotestavimo terminui ar išnagrinėjus protestą.

Taip yra registruojant ES prekių ženklą, o registruojant nacionalinį prekių ženklą iki šiol tretieji asmenys protestus galėjo reikšti jau po atliktos ženklo registracijos. Ir, jeigu protestas būdavo tenkinamas, ženklo registracija būdavo pripažįstama negaliojančia. Protestus suinteresuoti asmenys galės pateikti per tris mėnesius nuo paraiškos paskelbimo dienos Įstatymo 56 str.

Protestus suinteresuoti asmenys galės grįsti tik santykiniais atsisakymo registruoti ženklą pagrindais. Pažymėtina, kad pagal galiojantį Prekių ženklų įstatymą protestai galėjo būti paduoti remiantis ir absoliučiais atsisakymo registruoti ženklą pagrindais. Toks pakeitimas vertintinas teigiamai, nes absoliutūs atsisakymo ženklą registruoti pagrindai nėra susiję su konkrečių trečiųjų asmenų individualiomis išimtinėmis teisėmis, todėl absoliučių pagrindų buvimą turi tikrinti ir vertinti tik registruojanti ženklus institucija ex officio.

Prekių ženklų paieška

Kita vertus, kaip toliau minėsiu, tretieji asmenys dėl absoliučių pagrindų Valstybiniam patentų biurui galės pateikti rašytines pastabas. Antra, Įstatyme numatomas iki šiol nacionalinėje prekių ženklų teisėje nežinotas trečiųjų asmenų rašytinių pastabų institutas Įstatymo 44 str. Tretieji asmenys turės teisę pareikšti rašytines motyvuotas pastabas dėl ženklo atitikties absoliutiems reikalavimams, taip pat dėl sertifikavimo ar kolektyvinių ženklų, ypač viešojo intereso apsaugos tikslais.

Rašytinės pastabos galės būti pateikiamos per tris mėnesius nuo paraiškos paskelbimo dienos arba iki sprendimo dėl protesto, jeigu toks buvo pateiktas, priėmimo momento. Rašytinės pastabos Valstybiniam patentų biurui nėra privalomos, todėl jis nebūtinai turės atnaujinti ženklo atitikties absoliutiems pagrindams vertinimo procedūrą.

Užregistruotas milijoninis tarptautinis prekės ženklas

Yra numatyti ir kai kurie kiti, ne tokie esminiai ženklo registravimo procedūrų pakeitimai. Pavyzdžiui, numatomas skubios ekspertizės atlikimas, sumokėjus nustatytą mokestį EUR dabar tokia procedūra galima tik pagal Valstybinio patentų biuro direktoriaus sprendimąatsisakoma ženklo elementų iškėlimo į nesaugomus elementus procedūros, įtvirtinama prekių ir paslaugų klasifikavimo sistema, atitinkanti ES prekių ženklo registravimo praktiką o, būtent, kad turi būti aiškiai nurodomos prekių ar paslaugų grupės jas priskiriant tam tikrai klasei, prieš kiekvieną prekių ar paslaugų grupę nurodant klasės, kuriai ta prekių grupė priklauso, numerį, ir pateikiant jas klasių eilės tvarka, ir taip aiškiai, kad būtų tiksliai įmanoma nustatyti apsaugos apimtįtaip pat keičiama mokesčių mokėjimo tvarka, apie kurią paminėsiu toliau.

Patys populiariausi prekių ženklai TADA ir DABAR

Ginčų nagrinėjimo pakeitimai. Svarbiausias pakeitimas, yra toks, kad Įstatyme įtvirtinama privaloma protestų pateikimo Valstybiniam patentų biurui tvarka tiek dėl atsisakymo registruoti ženklą, tiek dėl registracijos panaikinimo. Tai yra, privaloma ikiteisminė administracinė procedūra Įstatymo 69 str.

pirmasis padavė prekių ženklų sistemą

Privalomą prekių ženklo registracijos panaikinimo ir pripažinimo negaliojančia administracinę procedūrą vykdys Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius.

Pagal galiojantį teisinį reguliavimą prekių ženklo registracija galėjo būti panaikinta pvz. Po Įstatymo įsigaliojimo į teismą Vilniaus apygardos teismą galima bus kreiptis dėl ženklo registracijos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia tik: Skundžiant Valstybinio patentų biuro Apeliacijų skyriaus sprendimą minėtais klausimais; Paduodant priešieškinį dėl registracijos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia nagrinėjant ginčą dėl ženklo savininko teisių pažeidimo nepriklausomai, ar buvo naudotasi protestų procedūra.

Pro 3, m. LR Seimas priėmė naująją Prekių ženklų įstatymo redakciją.

Toks reguliavimas atitinka ginčų suskirstymą ES prekių ženklo apsaugos sistemoje, be to neabejotinai mažins teismų krūvį, kita vertus, didins Valstybinio patentų biuro darbo krūvį, ypač dėl registracijų panaikinimo, nes iki šiol ši ginčų kategorija nebuvo priskiriama administracinei procedūrai. Ginčykite: ginčykite pirmiau įregistruotą prekių ženklą.

Atsitraukite: nieko nedarykite, nes rizika, kad bus pateiktas protestas, pernelyg didelė. Galite kreiptis patarimo į advokatą, išmanantį prekių ženklų klausimus. Skelbiame profesionalių konsultantų sąrašą.